Sangat Inspired By Film “Chaar Sahibzaade” Takes Amrit at Akal Takht

10342749_384958138333605_4999377832680676197_n
The sangat sitting in front of Sri Akal Takht Sahib, Amritsar was inspired to take Amrit after watching film Chaar Sahibzaade. The sangat became very emotional and decided to become part of the Khalsa Panth. Similar stories of people getting back to Sikhi are happening all over the world and the film “Chaar Sahibzaade” is having a big impact on the lives of people. We encourage everyone to not miss this opportunity.

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਨਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਏ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਧਾਰੀ ਬਣੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਜਾ ਸਕਿਏ

Leave a comment

Your email address will not be published.