Reports of Saroops Arriving in Bus Via Shipping Container to Canada (Video)

Canada News: Saroops of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj sent in a bus by S.G.P.C to Vancouver arrived last week but remain standing at a Vancouver port. The bus has received damage as can be seen in the video

Via Sikh Channel:
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਬੱਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ.


Guru Granth Sahib Saroops Arrive in Bus From… by dailysikhupdates

Leave a comment

Your email address will not be published.